Tải Game

[HOT] Chuỗi Sự Kiện Đua TOP Server Mới

04/11/2019

Kiếm Hữu thân mến, 

Khi mở server mới, Kiếm Ma 3D sẽ mở các sự kiện đua TOP (có thời gian đếm ngược ở mỗi sự kiện)

 

Điều kiện nhận quà:

- Khi kết thúc sự kiện, hệ thống sẽ tổng kết dựa vào Bảng Xếp Hạng để phát quà.

- Một người có thể nhận quà ở nhiều sự kiện đua TOP khác nhau trong thời gian diễn ra sự kiện.

- Mỗi sự kiện đua TOP đều có gói quà dành cho người chơi đạt mốc nhất định trong thời gian sự kiện, số lượng quà không giới hạn. 

 

1. Ngày thứ nhất - Đua TOP Cấp:

- Nội dung: Xếp hạng theo Level người chơi

- Tất cả người chơi đạt Lv 120 sẽ nhận 1.500.000 Vàng

- Tất cả người chơi đạt Lv 135 sẽ nhận 2 triệu Vàng, Đan x1.5 EXP *1

 

2. Ngày thứ hai - Vòng loại Đua TOP Cấp

- Nội dung: Xếp hạng theo Level người chơi

- Tất cả người chơi đạt Lv 150 sẽ nhận Đá Pháp Bảo *10

- Tất cả người chơi đạt Lv 180 sẽ nhận Pháp linh Thiên Xu *1, Đá Pháp Bảo *15

 

3. Ngày thứ ba - Đua TOP Đồng Hành

- Nội dung: Xếp hạng theo cấp bậc và cấp sao của Đồng Hành. Các phần quà sẽ tương ứng với mỗi mốc Đồng Hành đạt được.

- Tất cả người chơi có Đồng Hành đạt bậc 2 1 sao nhận được Đan Linh Đồng *10

- Tất cả người chơi có Đồng Hành đạt bậc 2 5 sao nhận được Đan Linh Đồng *15, Linh đan ngộ tính *1

 

4. Ngày thứ tư - Đua TOP Cánh

- Nội dung: Xếp hạng theo cấp bậc và cấp sao của Cánh. 

- Tất cả người chơi có Cánh đạt bậc 2 1 sao nhận được Lông vũ bảy màu *10

- Tất cả người chơi có Cánh đạt bậc 2 5 sao nhận được Lông vũ bảy màu*15, Thanh Linh Vũ *1

 

5. Ngày thứ năm - Đua TOP Nạp Trong Ngày

- Nội dung:  Xếp hạng theo số lượng Tiên Ngọc người chơi nạp trong ngày

- Tất cả người chơi nạp trong ngày >= 60 Tiên Ngọc nhận được Đá Tiên Công II *4

- Tất cả người chơi nạp trong ngày >= 180 Tiên Ngọc nhận được Khí Linh Thất Tinh *1, Đá Tiên Công II *6

 

6. Ngày thứ sáu - Đua TOP Khảm Ngọc

- Nội dung:  Xếp hạng theo Lv Khảm Ngọc của người chơi

- Tất cả người chơi khảm ngọc đạt Lv 20 nhận được Đá Tiên HP II *4

- Tất cả người chơi khảm ngọc đạt Lv 40 nhận được Khí Linh Huyền Hổ *1, Đá Tiên HP II *6

 

7. Ngày thứ bảy - Đua TOP Tầm Bảo

- Nội dung: Xếp hạng theo Tổng lượt quay Tầm Bảo trong ngày diễn ra sự kiện

- Tất cả người chơi lực chiến đạt 400.000 nhận được Đá Tiên Bạo II *1

- Tất cả người chơi lực chiến đạt 800.000 nhận được Khí Linh Vô Phong *1, Đá Tiên Bạo II *2

 

8. Ngày thứ tám & chín - Đua TOP Ghép Trang Bị

- Nội dung: Xếp hạng theo Tích điểm ghép trang bị của nhận vật

- Quy tắc: 

Ghép thành công trang bị đỏ 2 sao bậc 5 tích 1 điểm, trang bị bậc 6 tích 2 điểm, trang bị bậc tích 3 điểm, trang bị bậc tích 4 điểm..., như vậy, ghép trang bị bậc 14 tích 10 điểm.

Ghép thành công trang bị đỏ 3 sao bậc 5 tích 3 điểm, trang bị bậc 6 tích 6 điểm, trang bị bậc 7 tích 9 điểm, trang bị bậc 8 tích 12 điểm..., như vậy, ghép trang bị bậc 14 tích 30 điểm.

- Trong thời gian SK, tất cả người chơi tiến hành ghép trang bị 1 lần bất kì nhận được 1 Linh Đan Tiềm Năng, 1 Linh Đan Ngộ Tính

 

9. Ngày thứ mười & mười một - Đua TOP Bộ Trang Bị

- Nội dung: Xếp hạng theo Tích điểm Bộ trang bị của nhận vật

- Quy tắc: Dựa vào trạng thái Bộ trang bị hiện tại của người chơi:

Bộ Hoàn Mỹ bậc 5 được 1 điểm, Bộ Hoàn Mỹ bậc 6 được 2 điểm, Bộ Hoàn Mỹ bậc 7 được 3 điểm,...như vậy, ghép Bộ Hoàn Mỹ bậc 14 được 10 điểm.

Bộ Truyền Thuyết bậc 5 được 3 điểm, Bộ Truyền Thuyết bậc 6 được 6 điểm, Bộ Truyền Thuyết b7 được 9 điểm, Bộ Truyền Thuyết bậc 8 được 12 điểm..., như vậy, ghép Bộ Truyền Thuyết bậc 14 được 30 điểm. 

Điểm Bộ trang bị được tính xếp hạng sẽ dựa điểm bộ trang bị nhân vật mặc ở thời điểm kết thúc đua TOP 

- Trong thời gian SK, tất cả người chơi tích điểm bộ trang bị >= 1 nhận được 1 Pháp linh Tham Lang, 1 Pháp linh Thiên Xu

 

10. Ngày thứ mười hai & mười ba - Đua TOP Tẩy Luyện

- Nội dung: Xếp hạng theo tích điểm Tẩy luyện của nhân vật.

- Quy tắc: Dựa vào trạng thái tẩy luyện của người chơi:

1 thuộc tính trắng tích 1 điểm, 1 thuộc tính lục tích 2 điểm, 1 thuộc tính lam tích 3 điểm, 1 thuộc tính tím tích 4 điểm.
1 thuộc tính vàng tích 6 điểm, 1 thuộc tính cam tích 8 điểm, 1 thuộc tính đỏ tích 10 điểm.

- Trong thời gian SK, tất cả người chơi tích điểm Tẩy luyện >= 5 nhận được 1 Lưu Hạc Vũ, 1 Thanh Linh Vũ

 

11. Ngày thứ mười bốn & mười lăm - Đua TOP Tầm Bảo

- Nội dung: Xếp hạng theo tích số lượt tầm bảo của nhân vật

- Quy tắc: Chỉ tính số lượt tầm bảo trong thời gian sự kiện, bao gồm 3 loại tầm bảo. 

Mỗi lần tầm bảo tích 1 điểm

- Trong thời gian SK, tất cả người chơi có số lần tầm bảo >= 2 nhận được 1 Khí Linh Xích Tiêu, 1 Khí Linh Thất Tinh

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ